Sportovní masáž na bolesti

Tento článek není o bolestech krátkodobých, které jsou z přetížení nebo drobných zranění, avšak rychle odezní.  Tyto bolesti jsou neškodné. Jde o bolesti, které mění kondici celého organismu nebo vypovídají o aktuálním stavu a jeho možném dalším vývoji. Tyto bolesti mají z hlediska včasné léčby nesmírnou hodnotu. Včas se může zabránit zhoršení nebo propuknutí nemoci.

Bolesti samy od sebe

Masáž na bolest zadPřestože sportovci, a u některého sportu obzvlášť, bedlivě vnímají svou aktuální kondici, je pro ně samotné docela těžké vždy správně určit, o jakou bolest jde, jestli bolesti svalů, úponů a kloubů samy přejdou, nebo souvisí s hlubší změnu kondice organismu. Pokud se jedná o bolest, která přivádí do kolen, tam je to jasné, člověk musí vyhledat lékařskou pomoc, dostane tišící prostředky, prášky na uklidnění, nějaké masti a nařizuje se klid nebo třeba později další vyšetření a rehabilitace. Vždy je další otázkou, jestli se může udělat něco lépe a jestli taky dojde opravdu k doléčení.

Pokud nejde zrovna o zranění, tak tyto bolesti vznikají obvykle kombinací fyzického přetížení a stresu. Někdy postižené překvapí, že na přetížení trpí napohled méně aktivní část těla. Dalším dost skrytým problémem je stres, obvykle nebývá vůbec vnímán, nebo se považuje klidně za pomocníka, který motivuje k výkonu. Zkušený a dobrý masér všechny tyto vlivy vyčte z těla sám, aniž by postižená osoba musela vše podrobně vysvětlovat.

Bolesti svalů na tlak

Masér se pohybuje daleko více svými hmaty na svalech a úponech, které bolí jen na tlak a nikoliv samy od sebe. Dalo by se to popsat buď jako práce na příčinách bolestí, které teprve čekají a kupí se, až se projeví vědomě buď při pohybu nebo bolestí samy od sebe různou intenzitou a na různě dlouho. Dají se tak tedy v předstihu odstraňovat příčiny bolestí.

Další možný popis je jako spravování poškozeného svalu. Sval, který bolí, mění svou strukturu, vytváří tvrdá vlákna, nebo se celý ostře rýsuje a zraňuje tak své okolí  nebo sám sebe o blízké kosti. Podle aktuální struktury se zjišťuje rozsah škod a náprava se provádí podle toho, o jaký konkrétní sval se jedná. Oprava těchto poškození probíhá různě rychle, někdy jde o vteřiny a někdy neexistuje jiná možnost nápravy, leda snad dlouhodobý klid, nebo změna psychického postoje. Protahování a cvičení u některých bolestí je bez výsledků nebo jen na škodu. Některá poškození jako boule ve svalech napravit již nejde.

Ceník sportovní masáže:

  • 30min. – 400,- Kč
  • 40min. – 500,-Kč
  • 60min. – 600,-Kč
  • Permanentka – 5000,-Kč na 3 měsíce (10x60min.)